top of page

Veriler, etkili analizin yeterli veriye bağlı olduğu Endüstri 4.0 ve IoT uygulamaları için kritik öneme sahiptir.

Endüstriyel otomasyon uygulamalarındaki bu veri toplama, daha doğru karar verme için eyleme dönüştürülebilir içgörüler sağlamak üzere saha cihazlarından kapsamlı ve kesin veriler çıkarmayı amaçlar. Başlıca zorluklar, saha verilerinin toplanması ve analiz için buluta aktarılmasıdır.

ADLINK'in kolay, güvenilir ve akıllı DAQ çözümleri, üretim kapasitelerini iyileştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için analiz için doğru gerçek zamanlı verileri toplayarak IIoT uygulamalarınızı kolaylaştırır.

VERİ TOPLAMA

edge daq series.jpg

Edge DAQ Series

analysis.jpg

Digitizers/ Oscilloscopes

timer.jpg

Analog Output

multi function daq.jpg

Multi-Function DAQ

dijital io.jpg

Digital I/O

digiters.jpg

Load Cell Measurement

high speed dıo.jpg

High-Speed DIO

dynamic signal.jpg

Dynamic Signal Acquisition & Analysis

load cell.jpg

Timer/ Counter

bottom of page